23. srpen 2012
Zpravodaj pro uživatele softwarových produktů společnosti STARLIT s.r.o.

Vážený zákazníku,

jelikož se nám blíží 18. ročník Setkání uživatelů 2012, rádi bychom Vám v tomto zpravodaji představili jeho kompletní program a témata přednášek. Dále Vás chceme informovat o nové aktualizaci programu SSB2000 a službě Účetní a daňové poradenství pro SVJ.

Setkání uživatelů 2012


Letošní setkání uživatelů se bude konat 20.-21.září opět v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. Cílem tohoto setkání je výměna zkušeností našich klientů týkajících se nejen programu SSB2000, ale i všech souvisejících modulů a samotné problematiky správy a účetnictví bytového fondu. Nedílnou součástí jsou i odborné přednášky našich hostů. Nabízíme Vám k nahlédnutí program letošního setkání :

20. září 2012
08:00 – 09:00 registrace účastníků
09:00 – 09:15 organizační zahájení
09:15 – 10:00 portfolio služeb společnosti STARLIT s.r.o.
10:05 – 11:00 e-learningové kurzy (odborný a vzdělávací portál)
11:00 – 12:00 JUDr. Ing. Bučková – účetní a daňové informace
12:00 – 13:30 oběd
13:30 – 14:15 novinky v SSB2000
14:20 – 15:00 JUDr. Darebný – novinky v legislativě
15:20 – 16:00 software SSB5G
16:05 – 18:00 praxe v pracovních skupinkách
18:00 – 19:30 večeře
20:00 – diskuse a společenský večer
21. září 2012
08:00 – 09:00 snídaně
09:00 – 10:00 jak ušetřit s programem SSB2000 (příklady z praxe)
10:00 – 12:00 praxe v pracovních skupinách
12:00 – 13:00 oběd, odjezd

Pracovní skupiny se zaměřují na základy práce s programem SSB2000, úpravu uživatelských sestav, vyúčtování služeb a fondů, SSBfin a další.

Informace pro účastníky

Pokud se rozhodnete, že byste se rádi zúčastnili akce Setkání uživatelů 2012, je potřeba zaslat závaznou přihlášku prostřednictvím zákaznické aplikace společnosti STARLIT s.r.o. Dále je nutné zaslat potvrzení o úhradě účastnického poplatku nejpozději do 13.9.2012. Poplatek za účast na setkání je 3 790Kč / osoba, který se hradí formou příkazu k úhradě. Je možné na jednu přihlášku přihlásit i více účastníků najednou. Další informace naleznete na našich stránkách v sekci Setkání uživatelů.

Všechny, kteří se na Setkání uživatelů 2012 ještě nepřihlásili, srdečně zveme!

Účetní a daňové poradenství pro SVJ


Služba Účetní a daňové poradenství pro SVJ byla uvedena na trh s cílem rozšířit portfolio služeb v oblasti bydlení. Společenství vlastníků jednotek vzniká na základě zákonem stanovených předpokladů a v řadě případů nejsou vlastníci zcela připraveni převzít odpovědnost za komplexní vedení účetní agendy. V souvislosti s touto skutečností nabízí společnost STARLIT s.r.o. svou odbornou podporu a pomoc.

Formou e-mailové konzultace (minarikova@starlit.cz) či odpovědí na písemný dotaz jsme připraveni poskytnout SVJ radu či naléhavou pomoc v oblasti účetní i daňové. Informace o ceně služby a přehled nějčastěji řešených okruhů naleznete v sekci Účetní služby.

Nová aktualizace SSB2000 verze 2.50


Již je dostupná nová aktualizace programu SSB2000. V případě, že máte uzavřenou smlouvu STARLIT Optimum, můžete si ji zdarma stáhnout na našich internetových stránkách v sekci Aktualizace. Máte-li zájem o informace ke smlouvě STARLIT Optimum či zakoupení aktualizace nás kontaktujte e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.za společnost STARLIT s.r.o.

Bc. Barbora Minaříková

e-mail: minarikova@starlit.cz

tel.: 487 863 757, 487 863 758

Pokud již nechcete zasílat tento zpravodaj, odpovězte nám obratem na tento e-mail.