Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Školení a vzdělávání

V současné době máte možnost volit z následujících druhů školení:

Obsahy jednotlivých druhů školení naleznete níže na této stránce. Přihlásit se na školení můžete telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758 u paní Plškové nebo e-mailem na adresu starlit@starlit.cz. Bližší informace k elektronickým kurzům lze získat v sekci Elektronické kurzy a příručky.


Obsah školení "Základy programu SSB2000"

Základní školení je určeno pro pracovníky, kteří s programem SSB2000 teprve začínají. Po absolvování školení by měl pracovník být schopen využívat program SSB2000 v běžném denním provozu.

Obsah školení je stanoven jen rámcově a vždy je přizpůsoben konkrétním potřebám a dotazům jednotlivých účastníků školení. Probírají zejména následující témata.
 

Obsah školení "SSB2000 pro pokročilé"

Uvedené školení je určeno pro pracovníky, kteří si v programu SSB2000 chtějí prohloubit své znalosti.

Obsah školení je stanoven jen rámcově a vždy je přizpůsoben konkrétním potřebám a dotazům jednotlivých účastníků školení.
 

Obsah školení "Platby a jejich přiřazení v SSB2000"

Uvedené školení je určeno pro pracovníky, kteří si v programu SSB2000 chtějí prohloubit své znalosti.

Obsah školení je stanoven jen rámcově a vždy je přizpůsoben konkrétním potřebám a dotazům jednotlivých účastníků školení.

Obsah školení "Technická správa v SSB2000"

Uvedené školení je určeno pro pracovníky, kteří si v programu SSB2000 chtějí prohloubit své znalosti.

Obsah školení je stanoven jen rámcově a vždy je přizpůsoben konkrétním potřebám a dotazům jednotlivých účastníků školení.

Obsah školení "Vyúčtování v SSB2000"

 • správné zadání nákladů na služby,
 • pořízení a odečty měřidel,
 • kontrola a oprava poměrových jednotek pro rozpočítání nákladů,
 • kontrola a oprava vyměřených předpisů,
 • zadání výsledků vyúčtování služby od externího zpracovatele,
 • zadání služby do neobsazených bytů,
 • založení vyúčtování - rozdíl mezi vyúčtováním na předepsané a zaplacené zálohy,
 • rozpočítání nákladů - jak se vyznat v oznámených chybách,
 • vyčíslení stavů kont - jak se vyhnout problémům,
 • sestavy pro kontrolu - náklady na teplo a 40% odchylka,
 • tisk protokolu - co je co, jak nastavit tisk,
 • výplata přeplatků, stažení nedoplatků - složenky, SIPO,
 • převod výsledků vyúčtování do salda,
 • nastavení záloh dle výsledků vyúčtování.


Obsah školení "Účtování v SSBfin"

Obsah školení je stanoven jen rámcově a vždy je přizpůsoben konkrétním potřebám a dotazům jednotlivých účastníků školení. Více informací o modulu naleznete v sekci SSBfin.


Obsah školení "Správa bytů"

Školení Správa bytů je určeno pro začínající pracovníky realitních kanceláří, bytových družstev, majetkových odborů apod. s cílem přehledně je seznámit s tím, co činnost správce bytového fondu obnáší. Jde o stručný náhled na široké spektrum úkolů, potřebných vědomostí a dovedností.

Absolvent školení získá informace o související legislativě, časovém sledu jednotlivých úkonů (kdy se komunikuje s inkasem, kdy se provádí vyúčtování služeb, jak se sledují platby atd.) i o podstatě administrativních činností souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

Obsah školení:

 • Co je podstatou činnosti správce
 • Specifika pro vlastníky jednotek
 • Specifika pro nájemní byty