Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Právní služby

Hlavní snahou společnosti STARLIT s.r.o. je poskytování komplexních služeb v oblasti bydlení. Proto vznikla nová služba Právní servis určená nejen pro naše klienty používající program SSB2000, ale i pro ostatní správce a širokou veřejnost.


Právní servis

Dlouhodobě spolupravujeme s JUDr. Bohuslavem Vojtěchem, doktorem práv s 15tiletou praxí v oblasti občansko právní, zejména bytového práva, popř. souvisejícího práva obchodního.

Odpovědí na písemný dotaz (pravni@starlit.cz) nebo formou osobní konzultace po předchozí domluvě je připraven Vám poskytnout informace, radu nebo naléhavou pomoc v oblasti bytového práva.


Nejčastěji řešené okruhy:

 • Založení SVJ
 • Pomoc nebo provedení změny prohlášení vlastníka
 • Pomoc při zpracování listin se vztahem ke katastru nemovitostí (smlouvy včetně návrhů na vklad nebo zápis)
 • Změny vlastníků (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • Nájem a podnájem (společných a nebytových prostor)
 • Stížnosti a žádosti členů, spoluvlastníků
 • Změny orgánů, stanov, zápisů v obchodním rejstříku
 • Náležitosti vynutitelného usnesení
 • Zastupování a hlasovací kvóra
 • Výběrová řízení
 • Žalobní návrhy
 • Vymáhání pohledávek včetně žalobních návrhů
 • Konzultace nejvhodnějšího postupu při vymáhání konkrétní pohledávky


Cena

Cena služby je 250,- Kč bez DPH za každou započatou čtvrthodinu.
 

Příklady řešených kauz včetně hodnocení tazatele a finanční náročnosti

1.Uvolnění bytu po zemřelém.

Dotaz:
Jaký je zákonný postup jak uvolnit byt po zemřelém nájemníku, který zemřel po roce v LDN? Nájemní smlouva skončila, příbuzní se k zemřelému nehlásí a byt je plný nábytku.

Závěrečné hodnocení tazatele:
„…jsem spokojená s právním servisem. Rada právníka nám pomohla vyřešit problém.“

Fakturovaná částka:
500,- Kč bez DPH

2. Vystěhování člena družstva

Dotaz:
Jak správně vystěhovat člena družstva, kterému bylo představenstvem družstva zrušeno členství a nájemní smlouva z důvodu hrubého porušení členských povinností? Uvedený se v tříměsíční lhůtě neodvolal.

Závěrečné hodnocení tazatele:
„…Dobrý den, odpověď Vašeho právníka byla kvalitní a  rychlá. Byla to  opravdu  právní pomoc a ne o teoretizování nad problémem, jak je u právníků zvykem. Byl jsem velmi spokojen.“

Fakturovaná částka:
500,- Kč bez DPH

3. Rozdělení částky za rekonstrukci

Dotaz:
Vlastník 4 bytů (SBD) napadl rozdělení celkové částky za rekonstrukci oken mezi vlastníky podle spoluvlastnických podílů.

Závěrečné hodnocení tazatele:
„…rada Vašeho právního zástupce pro nás byla velmi užitečná. Způsob, jakým byla odpověď zpracována nás přesvědčil, že napříště pro nás bude lepší obrátit se rovnou na Vás, než trávit spoustu času hledáním odpovědi, kterou stejně nebudeme mít ověřenou. Z tohoto důvodu do budoucna zvažujeme i využití Vámi nabízené právní poradny.“

Fakturovaná částka:
500,- Kč bez DPH

 • SSBnet+