Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Elektronické kurzy a příručky

Na základě zvyšující se potřeby vzdělávání v oblasti účetnictví a správy SVJ využila společnost STARLIT s.r.o. možnosti vzdělávacího programu Moodle a vytvořila vlastní e-learningový portál, který bude využíván k poskytování moderního vzdělávání a informační podpoře našich klientů a potenciálních zákazníků.


Nabídka elektronických kurzů

Vzorové lekce všech e-kurzů naleznete na E-learningovém portálu na adrese http://ekurzy.spravce.cz. Prohlížení vzorových lekcí je zcela zdarma.


Nabídka elektronických příruček


E-kurzy a elektronické příručky lze objednat e-mailem na adrese plskova@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758. Poté obdržíte platební dispozice a na základě uhrazení poplatku získáte přihlašovací údaje do E-learningového portálu, kde Vám bude zpřístupněn i konkrétní studijní materiál.


E-kurz Základy SSB2000

Elektronický kurz Základy SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.), kteří se chtějí naučit základní postupy a ovládání programu.

Jednotlivé části kurzu jsou řazeny postupně od prvního nastavení programu až po závěrečný tisk sestav. Jedná se o úplný přehled a příručku k práci s programem SSB2000.

Obsah E-kurzu:

 • základní pojmy
 • počáteční nastavení SSB2000
 • definice programu
 • celky v SSB2000
 • objekty v SSB2000
 • subjekty v SSB2000
 • pohyby salda
 • měsíční akce
 • mimořádné akce
 • pořízení plateb
 • tiskové sestavy

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.

Cena kurzu: 1.500,- Kč bez DPH


E-kurz Vyúčtování v SSB2000

Elektronický kurz Vyúčtování v SSB2000 je určen pro všechny uživatele programu SSB2000 (správce nemovitostí, pracovníky realitních kanceláří, bytového družstva, SVJ apod.), kteří chtějí v programu SSB2000 provést úspěšné vyúčtování služeb.

Jednotlivé části kurzu jsou řazeny postupně od obecných principů vyúčtování služeb až po závěrečný tisk protokolů z vyúčtování, výplatu přeplatků a výběr nedoplatků. Jedná se o úplný přehled a příručku k práci s programem SSB2000.

Obsah E-kurzu:

 • základní principy vyúčtování služeb v SSB2000
 • pořizování a evidence nákladů
 • pořizování a evidence měřidel
 • pořizování a kontrola odečtů měřidel
 • jednotky a jejich význam v rámci vyúčtování služeb v SSB2000
 • mimořádné akce
  • zpětné doplnění složek předpisu
  • zadávání přímých nákladů
  • zadávání služeb do bytů neobsazených nájemcem
 • vyúčtování služeb v SSB2000
  • příprava na vyúčtování a jeho založení
  • rozpočítání nákladů a příklady chybových hlášení
  • vyčíslení stavů kont
  • převod výsledku vyúčtování do salda
  • sestavy - protokoly z vyúčtování, statistiky, podklady pro účetní oddělení
  • výplaty přeplatků, výběr nedoplatků
  • nastavení záloh dle výsledků vyúčtování

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.

Cena kurzu: 1.750,- Kč bez DPH

 

E-kurz Účetnictví SVJ

Kurz Účetnictví SVJ je určen všem zájemcům o problematiku účetnictví SVJ a má za cíl seznámit účastníky se základními charakteristikami účtování SVJ. V rámci každé lekce je představena obecná teorie daného tématu a následně přidělen konkrétní praktický úkol, který s touto oblastí úzce souvisí. V kurzu se naučíte účtovat všechny běžné účetní operace SVJ.

Kurz nabízí možnost v klidu a v jakémkoli tempu prostudovat všechny studijní materiály a zároveň si je v praktickém příkladu vyzkoušet. Lektor kurzu všechny úkoly zkontroluje a poskytne účastníkům informace o správných výsledcích či případný komentář k chybám. Kurz je velmi vhodný, díky testům a hodnocení účastníků, též k ověření účetních znalostí pracovníků.

Obsah E-kurzu:

 • Základní principy účetnictví
 • Uvedení do problematiky SVJ
 • Hospodaření vlastníka bytového domu
 • Předpis a úhrada záloh
 • Účtování nákladů SVJ na správu
 • Účtování výdajů SVJ na služby
 • Účtování nákladů SVJ hrazených z dlouhodobých záloh
 • Účtování bankovního úvěru a úroků z úvěru
 • Účtování výnosů SVJ
 • Účtování o stavebním spoření a úvěru ze stavebního spoření
 • Účetní sestavy a vzorový účtový rozvrh
 • Vyúčtování SVJ
 • Inventura a inventarizace
 • Účetní uzávěrka SVJ
 • Daňová problematika SVJ
 • Problematika vzniku SVJ v rámci družstva
 • Mapy účetních soustažností v rámci účtování SVJ

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.

Cena kurzu: 1.500,- Kč bez DPH


E-kurz SSBfin

Elektronický kurz SSBfin je určen všem novým zákazníkům, kteří by se rádi proškolili v ovládání modulu SSBfin a způsobu účtování v rámci celého programu SSB2000. Dále slouží jako kvalitní příručka pro stávající klienty, kteří si tak mohou oživit méně používané principy účtování v SSBfin. Kurz je vytvořen pomocí screenů obrazovky z programu SSB2000.

Obsah E-kurzu:

 • definice účetní osnovy a nastavení počátečních stavů
 • nastavení účetních předkontací
 • pořizování plateb týkajících se vlastníků, nájemníků a hospodářů
 • pořizování předpisů
 • pořizování nákladů
 • pořizování ostatních finančních pohybů
 • účetní sestavy v SSBfin
 • specifické účetní případy v SSBfin
  • účtování o bankovním úvěru
  • účtování o stavebním spoření
  • účtování o úvěru ze stavebního spoření
 • účtování o výnosech
  • účtování o dotacích
  • účtování o přijatých úrocích
  • účtování o penále
  • účtování o příjmech z pronájmu
 • účetní uzávěrka

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.

Cena kurzu: 1.500,- Kč bez DPH


E-Správa bytů

Tento elektronický kurz je určen pro zaměstnance (pracovníky realitní kanceláře, bytového družstva, majetkového odboru apod.) s cílem přehledně je seznámit s tím, co činnost správce bytového fondu obnáší. Jde o přehled širokého spektra úkolů, potřebných vědomostí a dovedností. Absolvent e-kurzu získá informace o související legislativě, časovém sledu jednotlivých pracovních operací (kdy se komunikuje s inkasem, kdy se provádí vyúčtování služeb atd.) i o podstatě administrativních činností souvisejících se správou bytového a nebytového fondu.

Kurz nabízí možnost v klidu a v jakémkoli tempu prostudovat všechny studijní materiály a zároveň si je v praktických testech vyzkoušet. Lektor kurzu všechny testy zkontroluje a poskytne účastníkům informace o správných výsledcích či případný komentář k chybám.

Obsah E-kurzu:

 • Služby správce
  • Technické služby
  • Inženýrské služby
  • Účetní a ekonomické služby
  • Zajištění právních služeb
  • Komunikace s inkasními organizacemi
  • Zajišťování dodávek služeb a energií
  • Rozpočítání nákladů na služby a energie
 • Pasport domu a bytu
 • Specifika pro nájemní byty
  • nejdůležitější práva a povinnosti z nájmu bytu
  • podstatné náležitosti nájemní smlouvy
  • důvody k výpovědi z nájmu bytu
  • evidence inventáře a zajišťování oprav
 • Specifika pro vlastníky bytových jednotek
  • Návrh stanov společenství vlastníků a zvolení členů výboru společenství
  • povinnost vést účetnictví společenství
 • Převzetí domu od bývalého správce

Kurzy jsou přístupné po dobu šesti měsíců od prvního přihlášení do kurzu.

Cena kurzu: 1.250,- Kč bez DPH

 

 

Přechod z bytového družstva na SVJ

 

Elektronický studijní materiál Přechod z bytového drusžtva na SVJ, jehož autorem je pan Jan Halík, je jedním z dalším produktů našeho E-learningového portálu. Cílem tohoto materiálu je popsat  všem zájemcům o tuto problematiku kompletní postup převodu bytového družstva na SVJ.

Obsah elektronické příručky:

 • Co by mělo předcházet rozhodnutí o převodech bytů do vlastnictví
  • Společné znaky obou forem bydlení
  • Zásadní rozdíl vlastnického bydlení od družstevního bydlení
 • Porovnání hlavních rozdílů družstevního a vlastnického bydlení
  • Nakládání s družstevním a vlastnickým bytem
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Vestavba, nástavba, rozšíření bytu nebo rekolaudace společných prostor domu
 • Základní přehled kompletní akce převodů bytů do vlastnictví
  • Popis procesu převodů družstevních bytů do vlastnictví
  • Vlastnictví společných částí domu
  • Nebytové prostory, byty pronajaté nečlenům družstva, uvolněné byty
  • Daňové povinnosti vlastníků jednotek a družstva
  • Likvidace bytového družstva po převodech bytů do vlastnictví
 • Společenství vlastníků
  • Co je společenství vlastníků?
  • Stanovy společenství
  • Orgány společenství
  • Shromáždění společenství
  • Činnosti týkající se správy domu a pozemku
  • Některá práva a povinnosti vlastníka jednotky
  • Uhrazovací povinnosti členů společenství
  • Hospodaření společenství
 • Typické problémy společenství
  • Družstvo jako člen společenství
  • Záležitosti ochrany řádných uživatelů bytů proti problémovým uživatelům bytů
  • Provozní problémy ve společenství

Další informace naleznete na: ekurzy.spravce.cz

Cena produktu : 800,- Kč bez DPH

Přístup k této elektronické příručce není časově omezen.

 • SSBnet+