Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Řešení správy pro městské organizace

Jste-li městská organizace, nabízíme vám následující vhodné produkty a služby z naší aktuální nabídky.


Program SSB2000 pro správu nemovitostí

Jedná se o aplikaci pro komplexní správu domů, která umožňuje vést evidenci bytů a domů (včetně obrazové dokumentace), evidovat vztahy subjektů vůči bytům (nájemníci, vlastníci,..), spravovat veškerou ekonomiku týkající se správy domů, včetně vyměřování předpisu nájmu, evidence plateb a mnoho dalšího.

 

Modul SSBins

SSBins je rozšiřující modul k programu SSB2000, který automaticky porovnává nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku a udržuje seznam subjektů v něm evidovaných. Správce bytů tak má neustálý přehled o svých dlužnících evidovaných v insolvenčním rejstříku a může v řádných lhůtách reagovat na požadavky insolvenčního řízení a uplatnit včas své pohledávky.

 

Internetová aplikace SSBnet+

Aplikace umožňuje přistupovat k datům programu SSB2000 pomocí internetu. Je určena správcům bytů, kteří tak mohou zpřístupnit vybrané údaje jednotlivým vlastníkům.

Bližší informace k internetové aplikaci SSBnet+ včetně možnosti vyzkoušení demoverze naleznete na internetových stránkách www.spravce.cz.

 

Školení pro městské organizace

V rámci naší nabídky školení a vzdělávání zohledňujeme časovou vytíženost městských úřadů a úřední hodiny. Vhodnou alternativou je tedy školení přes internet prostřednictvím vzdálené plochy, kdy jsou termíny vyhlašovány mimo úřední dny.

 

Komplexní portfolio produktů a služeb společnosti STARLIT s.r.o. si můžete prohlédnout také v katalogu (formát PDF).

  • SSBnet+