Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBnet Plus

Aplikace SSBnet Plus umožňuje  přistupovat k vybraným datům programu SSB2000 pomocí internetu. Je určena správcům, kteří jejím prostřednictvím mohou zpřístupnit vybrané údaje např. zástupcům SVJ, předsedům samospráv BD, úředníkům majetkových odborů i jednotlivým nájemcům a vlastníkům.
 

Co nabízí SSBnet Plus

  • pasport bytu
  • autorizované doručování zpráv s přílohami
  • nástěnka domu (zprávy pro uživatele aplikace)
  • přehled revizí
  • údaje o odečtech měřidel
  • automatický export dat nezávislý na instalaci programu SSB2000
  • libovolně nastavitelná přístupová práva 
  • odesílání upozornění e-mailem jednotlivým uživatelům aplikace
  • tiskové výstupy v podobě hlasovací listiny, seznamu zůstatků, vykazování fondů a služeb s jejich čerpáním, odečtových listů

Demoverzi SSBnet Plus si můžete vyzkoušet na adrese http://ssbnetplus.starlitnet.cz/. Přihlásit se lze z pozice správce, vlastníka, předsedy SVJ či nájemce.
 

Cena

Zprovoznění aplikace SSBnet Plus (zajištění hostingu, nasazení a nastavení aplikace a databáze, pomoc při konfiguraci domény) činí 2.000,- Kč bez DPH.

Varianta 1: Poplatek za užívání (pronájem) aplikace je fakturován měsíčně ve výši 700,- Kč bez DPH do celkového objemu dat 1GB a 1.700,- Kč bez DPH do 3GB celkového objemu dat.

Varianta 2: Poplatek za užívání (pronájem) aplikace včetně zabezpečeného (šifrovaného) spojení je fakturován měsíčně ve výši 900,- Kč bez DPH do celkového objemu dat 1GB a 1.900,- Kč bez DPH do 3GB celkového objemu dat.

 

Jak objednat SSBnet Plus?

Aplikaci SSBnet Plus provozuje společnost STARLIT s.r.o. na zabezpečeném serveru. Pronájem lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.