Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

HW a síť

Potřebná výkonnost počítačů je závislá na počtu bytů a způsobu provozu programu SSB2000. Program je plně funkční na každém počítači, kde je funkční OS Windows XP nebo vyšší. S rostoucím počtem bytů však stoupají nároky na výkon počítače a při nižším výkonu mohou být odezvy některých úloh (měsíční uzávěrka, některé tiskové výstupy) velmi dlouhé a práce s programem je potom velmi nepříjemná.

Zjednodušeně lze říci, že při instalaci programu SSB2000 na samostatném počítači nebo na síťové stanici a správě do cca 500 bytů nebývá s výkonem počítače problém. Nad 500 bytů lze doporučit minimálně počítač s následující konfigurací:

2 jádrový procesor (2 GHz)
operační paměť 2 GB RAM
pevný disk 80 GB
OS MS Windows XP nebo vyšší
rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů


SSB2000 režimy síťového provozu

SSB2000 je 32bitový plně síťový program. Správa domů pomocí SSB2000 bývá na síti řešena nejčastěji jako samostatné instalace programu na stanicích se sdílením dat na file-serveru.

Méně běžné, avšak velmi jednoduché a výkonné, je využití Windows Terminal Services v rámci vnitřní sítě či spolu s VPN (Virtual Private Network) v rámci sítě internet. Správa domů pak může být realizována místně odloučenými pracovišti spojenými sítí.

Stanice, na kterých bude správa domů (SSB2000) provozována jako klient Windows Terminal Services, mohou být na dolní hranici výkonového spektra a jejich připojení k serveru může být s nízkou propustností (teoreticky lze tyto stanice připojit i prostřednictvím dial-up).

Příklady síťových řešení


Správa domů - jednoduché řešení s file serverem

Nejjednodušší řešení, které lze obvykle aplikovat bez dalších investic. Je nenáročné na správu síťových prostředků, při aktualizaci programu je nutno aktualizovat jej na jednotlivých stanicích.

Data jsou uložena na serveru, který je poskytuje jednotlivým stanicím, které je zpracovávají. Dochází k přenosu velkých objemů dat a dále k jejich náročnému zpracování na stanici. Nároky na hardware samozřejmě rostou s počtem spravovaných bytů.

Pro file server mohou být použity operační systémy MS Windows XP nebo vyšší, Linux + Samba, Novell Netware (nemusí být instalována podpora pro dlouhé názvy souborů), OS/2, NAS. Postačuje server s nižším výpočetním výkonem, ale rychlými disky, vhodná je síť 1Gb/s. Doporučená výkonnost stanic dle specifikace pro samostatný počítač.


Správa domů - použití Windows Terminal Services

Vyžaduje instalaci služby Windows Terminal Services. Umožňuje provoz SSB2000 na slabších počítačích. Náročnější na správu síťových prostředků, zjednodušuje údržbu programu (instalace jen na serveru).

Na serveru s operačním systémem MS Windows Server 2003 nebo vyšším jsou spuštěny Windows Terminal Services. Na serveru jsou uložena data, je zde nainstalován program SSB2000, všechno zpracování probíhá na serveru a stanice pracují v režimu terminál.

Na serveru s vysokým výkonem může být použit operační systém MS Windows Server 2003 nebo vyšší, postačuje síť 100Mb/s a málo výkonné stanice s operačním systémem Windows XP a vyšším (výkon stanice téměř neovlivňuje běh programu).


Správa domů - vzdálené připojení pomocí internetu

Vyžaduje instalaci služby Windows Terminal Services a zřízení Virtual Private Network (VPN). Umožňuje provoz SSB2000 na slabších počítačích a provoz SSB2000 na odloučených pracovištích. Náročnější na správu síťových prostředků, zjednodušuje údržbu programu (instalace jen na serveru).

Na serveru s operačním systémem MS Windows Server 2003 nebo vyšším jsou spuštěny Windows Terminal Services a vzdálené stanice se připojují prostřednictvím VPN jako terminály. Na serveru jsou uložena data, je zde nainstalován SSB2000, všechno zpracování probíhá na serveru a stanice pracují v režimu terminál.

Na serveru s vysokým výkonem může být použit operační systém MS Windows Server 2003 nebo vyšší, postačují málo výkonné stanice s operačním systémem Windows XP a vyšším.

 

  • SSBnet+