Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Historie

1991 - Založení společnosti a první program ABH

Společnost STARLIT s.r.o. byla založena v červnu 1991. Již od počátku se věnovala problematice správy bytů, a to v souvislosti s počátkem analytických prací na projektu ABH - agenda bytového hospodářství. Od jara roku 1992 lze datovat obecnou známost firmy - byla otevřena provozovna s prodejnou v Klášterní ulici v České Lípě, sortiment prodejny a nabídka služeb byla obdobná jako u jiných prodejců a distributorů výpočetní techniky. Hlavní činností se ale stal vývoj aplikačního software pro správce bytů, další analyzovanou oblastí se stala výroba a distribuce tepla.

Prvním komplexním systémem určeným pro správce bytového fondu byl software ABH - Agenda bytového hospodářství. Tento systém byl uveden na trh v roce 1992, jeho funkce odpovídaly požadavkům v té době platných právních norem. Pro používání se rozhodlo asi 25 zákazníků, zejména větších správců či vlastníků bytů.

1994 - SSB

Od roku 1994 byl na trh uveden nástupce programu ABH nazvaný SSB - systém správy bytů, který obsahoval převod dat z ABH a umožnil tak uživatelům ABH přejít snadno na nový systém. Tato kontinuita je jedním ze základních pravidel, které společnost STARLIT s.r.o. bez kompromisů dodržuje.

SSB odpovídal novým legislativním normám (vyhláška č. 176/93 Sb.) a umožnil uživatelům realizovat vlastními silami některé specifické požadavky (např. libovolný počet služeb/poplatků, generátor výstupních sestav apod.) V praxi se začal užívat provoz v počítačové síti. Počet uživatelů se ztrojnásobil, počet bytů spravovaných pomocí SSB překročil hranici 100 tisíc. V roce 1995 byla provozovna přesunuta do větších prostor v Mlýnské ulici.

1996 - SSB96

Na konci roku 1996 byl na trh uveden nástupce SSB nazvaný SSB 96. I tento produkt byl vzhledem k převažujícím požadavkům uživatelů a jejich technickému zázemí uzpůsoben pro provoz v operačním systému MS DOS, avšak s možností spouštění v prostředí MS Windows 95 včetně sítí.

SSB96 odpovídal novým legislativním normám (vyhláška č. 245/95 Sb.). Byl naprogramován ve FoxPro 2.5 a jeho přednostmi byly zejména rychlost zpracování a možnost i tzv. zpětných kroků například po zpracování měsíčního předpisu, nejvíce však možnost zkušebních vyúčtování služeb ještě před definitivním vyúčtování.

S jeho pomocí v praxi realitní kancelář spravovala 7.000 bytů s počtem 5 pracovníků. Počet uživatelů překročil stovku. Na začátku roku 1999 se společnost přesunula do prostor mimo centrum s možností snazšího parkování v Hrnčířské ulici.

2000 - SSB2000

Od roku 2000 se aktuálním produktem stal program SSB2000, jehož beta verze byla představena ve dnech 2.-3. září 1999 uživatelům SSB96 a na ostro byl spuštěn u několika uživatelů od ledna 2000. Produkt lze provozovat v prostředí MS Windows 95, 98, ME, NT, 2000,XP, Vista nebo Seven. Je programován v jazyce MS Visual FoxPro 6.0 a jeho schopnosti plně odpovídají současným požadavkům vlastníků a správců bytového fondu.

Jeho nástup na trh však neznamenal plné ukončení vývoje SSB96, i ten prošel v posledních měsících roku 1999 několika aktualizacemi, které mu umožnily "přežít" rok 2000 a sloužit dál uživatelům při nižších nárocích na výpočetní techniku. Vývoj SSB2000 neustále pokračuje (koneckonců který používaný program by nevyžadoval vylepšení), v roce 2002 se do distribuce dostává nová verze vyúčtování, neustále se doplňují výstupní sestavy a připravují se komponenty programu, umožňující internetové (intranetové) připojení.

Vývoj programu také reaguje na velmi "zajímavý" vývoj legislativy (viz nová vyhláška MMR 372/2001 Sb. nebo naopak pád vyhlášky MF 176/1993 Sb., změna účetních pravidel při penalizaci - viz Postupy účtování či novela Daně z příjmů).

2008 - přelomový rok

V roce 2008 se stalo několik událostí, které výrazně ovlivnily další vývoj společnosti STARLIT s.r.o..

Největším úspěchem byly nabyté znalosti a dovednosti při získání certifikátu IIP, které nám pomohly výrazně zvýšit produktivitu společnosti.

Druhým výrazným úspěchem bylo pořízení nového vlastního sídla společnosti, které společnosti umožní další růst.

grafika

 

 

 

 

 

 

 

Dalšími důležitými počiny bylo přijetí tří nových pracovníků do oblasti obchodu a technické podpory, zavedeni systému CRM a zahájení vývoje nové generace programu pro správu budov. Všechny tyto změny jsou zaměřeny na zlepšování služeb poskytovaných společností.

Současnost

Aktuální počty uživatelů našich produktů se průběžně zvyšují. V roce 2016 měla naše společnost 11 stálých pracovníků a více než 1000 uživatelů programu SSB2000 spravuje přes 400.000 bytových jednotek.

Novými klienty se stávají nejmenší společenství vlastníků i profesionální správci s mnoha tisíci byty z celé České republiky.

 

  • SSBnet+