Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBfin

SSBfin je rozšiřující účetní modul k programu SSB2000 a obsahuje ze zákona potřebné úlohy pro vedení podvojného účetnictví SVJ, respektive právnických či fyzických osob, které nejsou plátci DPH. Neobsahuje moduly typu sklad, mzdy a podobně.


Popis modulu SSBfin

Modul SSBfin je úzce provázán se základním programem SSB2000 a maximálním způsobem snižuje pracnost a chybovost obsluhy, protože:

  • odstraňuje duplicitní zadávání údajů
  • odstraňuje přenášení dat do účetnictví
  • odpadá kontrola a případné dohledávání rozdílů s účetnictvím
  • umožňuje hromadné zpracování více ekonomických subjektů, není třeba přeskakovat mezi jednotlivými účetnictvími a zpracovávat je jednotlivě.

 

Modul SSBfin je podvojné účetnictví určené hlavně pro SVJ a malá bytová družstva. Největší přínos se však projeví u profesionálních správců, spravujících mnoho SVJ či bytových družstev. V těchto případech se nejvíce projeví úspory pracnosti způsobené úplnou integrací SSBfin v programu SSB2000.

SSBfin umožňuje všechny potřebné účetní operace až po rozvahu a výsledovku. Funkčnost modulu SSBfin je tvořena řadou úloh a řadou úprav úloh programu SSB2000. Modul je plně integrován v programu SSB2000 a aktivuje se zadáním aktivačního kódu v nastavení programu SSB2000.


Výhody řešení:

  • SSBfin je integrální součástí programu SSB2000 což odstraňuje nutnost duplicitního zpracování vstupů (platby, předpisy, faktury) v programu SSB2000 a v samostatném účetním programu,
  • SSBfin umožňuje hromadné zpracování účetních jednotek, takže není třeba přeskakovat z jednoho účetnictví do druhého.

Omezení:

  • SSBfin lze použít pouze pro neplátce DPH
  • SSBfin neobsahuje úlohy typu sklad, mzdy, fakturace, majetek ap.

 

Ceny a objednání

Cena modulu SSBfin činí 40% z  ceny první základní instalace programu SSB2000 - aktuální licence dle počtu bytů bez ohledu na počet dalších rozšiřujících instalací, pro kterou je modul SSBfin kupován.

Cena modulu SSBfin tedy nezáleží na počtu zakoupených licencí, odvíjí se pouze od velikosti licence v počtu bytů.

Modul lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

  • SSBnet+