Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SSBabra

SSBabra je rozšiřující modul k programu SSB2000. Slouží k automatizaci komunikace mezi programem SSB2000 a účetním systémem ABRA (G2, G3) od společnosti ABRA software a.s.

 

Modul SSBabra umožňuje:

  • převod předpisů z programu SSB2000 do systému ABRA (G2, G3)
  • převod plateb ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000
  • převod nákladů ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000


Převod vyměřených předpisů

Úloha vygeneruje pro zadané účetní období SSB2000 interní doklady pro jednotlivá střediska kumulovaně po předkontacích uvedených u jednotlivých předpisů v SSB2000. Protokol vygenerovaných interních dokladů je možno před zpracováním zobrazit a zkontrolovat.


Převod jednotlivých plateb

Používá se pro převod plateb bankou či pokladnou. SSBabra vybere z ABRY všechny již zauditované platby s uvedeným střediskem a předkontací dle nastavení převodového můstku.

Vybrané platby jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do SSB2000. U plateb s variabilním symbolem bude automaticky dohledán plátce ze SSB2000, u ostatních je třeba plátce dohledat ručně. Při převodu do SSB2000 budou převedeny pouze platby s dohledaným plátcem.

 

Převod nákladů

Modul SSBabra vybere z ABRY všechny již zauditované náklady (z agendy Přijaté faktury) s uvedeným střediskem a předkontací zvolenou v nastavení převodového můstku. Vybrané náklady jsou nabídnuty formou seznamu k převodu do SSB2000. Protokol převedených nákladů je možno před zpracováním zobrazit a zkontrolovat.

 

Instalace a nastavení SSBabra

Po zakoupení, registraci a opětovném spuštění programu SSB2000 je modul zařazen do menu v sekci "Moduly“. Po spuštění SSBabra je třeba nejprve provést nastavení úlohou "Nastavení převodového můstku" na jednotlivých záložkách.

OBRAZOVKA "Nastavení převodového můstku"

Propojení na databáze: Zadáním připojovacího řetězce na databázi (ConnectionStringu), který lze zadat ručně nebo jej vyplnit pomocí formuláře, nastavíte propojení na konkrétní databázi systému ABRA.

záložka "Párování středisek"

Nejdříve je třeba spárovat střediska ABRY a SSB2000 pro každou přidanou databázi. Ke každému středisku ABRY, jehož data mají být přenášena, je třeba nastavit odpovídající středisko v SSB2000. U každého střediska lze v tabulce zaškrtnout, zda mají být přenášeny platby, předpisy či náklady.

záložka "Předkontace plateb import"

Pro převod plateb z ABRY do SSB2000 je třeba vyjmenovat účetní předkontace (výběr z číselníku ABRY), které představují platby nájmu a mají být přenášeny do SSB2000.

záložka "Předkontace nákladů"

Pro převod nákladu z ABRY do SSB2000 je třeba vyjmenovat účetní předkontace (výběr z číselníku ABRY) a přidělit k nim typ složky předpisu v SSB2000 určující způsob rozpočítání.

záložka "Ostatní"

Zde je třeba vybrat typ platby pro import z ABRY z číselníku SSB2000, který bude přidělen platbám importovaným z ABRY.


Ceny a objednání

Cena modulu SSBabra činí 40% z  ceny první základní instalace programu SSB2000 - aktuální licence dle počtu bytů bez ohledu na počet dalších rozšiřujících instalací, pro kterou je modul SSBabra kupován.

Cena modulu SSBabra tedy nezáleží na počtu zakoupených licencí, odvíjí se pouze od velikosti licence v počtu objektů.

Modul lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

  • SSBnet+