Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

SMS brána

SMS brána je rozšiřující modul k programu SSB2000 a je určen k odesílání krátkých textových zpráv (SMS) přes SMS bránu SMS Manager společnosti Interactive Marketing, s.r.o.


Popis modulu SMS brána

Modul umožňuje odeslat jednu či více zpráv jednotlivému příjemci nebo skupině příjemců. Telefonní čísla příjemců lze vkládat ručně, případně lze využít pokročilých výběrových mechanismů programu SSB2000 pro výběr kontaktů (dle objektů, celků, středisek, bloků, kategorií apod.).

Modul odesílá zprávy vybraným příjemcům na telefonní číslo uvedené v kontaktech na záložce Spojení pod názvem Mobil. Pro rychlé odeslání jedné textové zprávy lze přímo z kontaktů použít k tomuto účelu určené tlačítko.

Aby byl modul odesílání zpráv funkční, je třeba nejprve službu registrovat na internetových stránkách www.smsmanager.cz. Přidělené registrační jméno a heslo je poté třeba vyplnit v Nastavení modulu SMS brána.

Modul SMS brána je po zaregistrování dostupný z menu Moduly – SMS brána. Ve výchozím stavu je zakázán přístup k modulu. Přístup k modulu SMS brána můžete jednotlivým uživatelům povolit (úloha Servis – Přístupová práva).

Příklady použití modulu

  • Rychlé oznámení změn v aktuálně zajišťovaných službách (přerušení dodávky SV atp.).
  • Oznámení o vyhotovení požadovaných dokumentů (nájemní smlouva, výpočtový list).
  • Připomenutí nebo avíza důležitých skutečností spojených s poskytovanými službami (termín doložení účetních dokladů atp.).
  • Upomínky na jednorázové (nahodilé) absence plateb.

Modul je integrální součástí programu SSB2000 od verze 2.48.


Ceny a objednání

Cena modulu SMS brána činí 15% z ceny první základní instalace programu SSB2000 - aktuální licence dle počtu bytů bez ohledu na počet dalších rozšiřujících instalací, pro kterou je modul SMS brána; kupován.

Cena modulu SMS brána; tedy nezáleží na počtu zakoupených licencí, odvíjí se pouze od velikosti licence v počtu bytů.

Modul lze objednat e-mailem na adrese starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

 

  • SSBnet+