Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Produkty

Základní řešení programu SSB2000 sloužící ke správě nemovitostí je možno rozšířit o řadu modulů:

 • modul SSBfin pro vedení podvojného účetnictví SVJ a malých bytových družstev
 • modul SSBpoh realizující propojení s účetním programem POHODA od společnosti STORMWARE s.r.o.
 • Modul SSBabra slouží k automatizaci komunikace mezi programem SSB2000 a účetním systémem ABRA od společnosti ABRA software a.s.
 • modul SSBins porovnávající nájemce a vlastníky s veřejně dostupnou databází insolvenčního rejstříku
 • modul SSBpkb je určen k tvorbě, podání a správě poštovních poukázek typu B prostřednictvím České pošty v programu SSB2000
 • modul SMS brána umožňuje jednotlivé i hromadné odesílání krátkých textových zpráv na mobilní čísla zadaná v programu SSB2000
 • modul SSBgin umožňuje propojení programu SSB2000 a IS GINIS v několika specifických činnostech
 • modul SSBlog je určený k zaznamenávání všech změn dat provedených uživateli v programu SSB2000
 • modul SSBdru zajišťující činnosti specifické pro bytová družstva (členská evidence)
 • aplikace SSBnet® Plus pro zpřístupnění údajů o jednotlivých domech na internetu
 • ostatní moduly zahrnují řadu modulů, služících převážně k načítání souborů od externích zúčtovatelů služeb

Zkušenosti získané během více než deseti let od stovek klientů a špičkové řešení se promítá do spolehlivosti, efektivnosti a produktivity dodávaného řešení. Dále také nabízíme:


Jak objednávat naše produkty?

Objednat programy lze objednávkovým formulářem nebo telefonicky na čísle 487 863 757, e-mailem na starlit@starlit.cz, faxem na čísle 487 853 583, písemně na adrese STARLIT s.r.o., Bendlova 2237, 47001 Česká Lípa či osobně tamtéž.

V objednávce je třeba uvést počet bytů a nebytů, které budou v programu SSB2000 zadané, počet počítačů, na kterých bude program instalován, požadované rozšiřující moduly, adresu fakturační a dodací, IČ (případně DIČ), kontaktní osobu, telefon a e-mailovou adresu.


Dodávka, fakturace, registrace

Po obdržení objednávky odesíláme na uvedený e-mail zálohovou fakturu a po její úhradě balení obsahující instalační CD, průvodní dopis, Licenční list, daňový doklad, návrh servisní smlouvy STARLIT Optimum a jeden 50% poukaz na školení v pravidelně vypisovaných termínech u nás v České Lípě.

Po instalaci je program plně funkční a běží měsíční lhůta na registraci programu, kterou je možno provést po odeslání podepsaného Licenčního listu.

Registraci programu je třeba udělat pro každou instalaci programu SSB2000 a lze ji provést telefonicky či e-mailem. Podrobný postup registrace je uveden v programu SSB2000.